Translate Latin Ke Aksara Jawa

Posted on

Jika kamu sedang mencari jawaban atas pertanya translate latin ke aksara jawa, kamu berada di halaman yang tepat. Kami punya sekitar 10 tanya jawab mengenai translate latin ke aksara jawa. Silakan baca lebih lanjut di bawah.

translate aksara jawa bahasa jawa arial viral

tolong translate in aksara jawa ke latin dong​

Pertanyaan: tolong translate in aksara jawa ke latin dong​

Jawaban:

Persami iku cekakan saka tembung perkemahan setu minggu. Ing sekolahanku, saminggu kapungkur ana persami. Persami kasebut dibukak dening kamabigus utawa kepala* sekolah.

Penjelasan:

*) di aksara jawa tulisannya kelapa, tapi kayanya itu salah ketik, makanya di sini aku benerin jadi kepala

translate aksara jawa ke latinpliss tolong jawab​

Pertanyaan: translate aksara jawa ke latin
pliss tolong jawab​

jawaban=

Latin= Dokter Iwan Bukak saban jam Wolu esuk

Penjelasan:

Semoga membantu!^^

Translate aksara Jawa ke latin Indonesia . Cuma sedikit kok:)

Pertanyaan: Translate aksara Jawa ke latin Indonesia . Cuma sedikit kok:)

Jawaban:

ing Ambarawa

ana bocah loro sing kekancan nganthi akrab. Dzoir lan Fatoni jenenge. bocah loro janjen arep bal balan ing lapangan desa badrayana jam 3 sore. Dzoir nunggu ing omahe Khotip

translate kan aksara jawa ini ke bahasa latin​

Pertanyaan: translate kan aksara jawa ini ke bahasa latin​

Sekolahku ana ing tengah kutha Surakarta nomer 34.

tolong ditranslate kan ya kak dari aksara latin ke aksara

Pertanyaan: tolong ditranslate kan ya kak dari aksara latin ke aksara jawa ​

Penjelasan:

pakek apk dong :v semoga membantu

tolong di translate, ini aksara Jawa, tolong di ubah ke

Pertanyaan: tolong di translate, ini aksara Jawa, tolong di ubah ke latin​

Jawaban:

1.Intan iku adhithana Ali

2.Enda lagi dolan marang Usbekistan

3.Arsitek minangka pawongan sing ahli

4.18 Oktober simbah seda

5.Undang undang dasar 1945

6.bapak mancing iwak ing kali

7.Omah joglo iku saka jawa tengah

8.bangunan kasebut saka sisi estetik

9.klambiku teles kebes amarga kudanan

10.klambiku reget amarga tiba ing got

Penjelasan:

semoga membantu…maaf kalau salah

tolonggg translate aksara jawa ke aksara latin​

Pertanyaan: tolonggg translate aksara jawa ke aksara latin​

Ngartekake aksara Jawa

Kanthi ati kang krasa rinujit kepengin dak rakit gurit, sanajan katon perih lan sakit. Nyangga panandhang kang kudu dilampahi. Nggolekki apa maknane saripati, Yen ing kanyatan tansah tumindak gawe lara, alam bisa krasa panas bumi uga nangis lan amarah tan bisa diendhani, nanging aku yakin isih ana Sunar suci, sih Katresnan rasa tentrem

kang sumampen.

Pembahasan

Aksara Jawa ing dhuwur nggunakake aksara Jawa tanpa aksara murda, aksara rekan lan aksara swara.

Aksara Jawa yaiku aksara kang ditulis nganggo tulisan Jawa.

Aksara Jawa uga diarani aksara legena utawa aksara carakan, amarga durung diwenehi pasangan lan sandhangan apa apa.

Aksara Jawa cacahe ana 20 :

 • ha, na, ca, ra, ka
 • da, ta, sa, wa, la
 • pa, dha, ja, ya, nya
 • ma, ga, ba, tha, nga

Supaya bisa muni, aksara Jawa iku uga mbutuhake sandhangan, yaiku :

 • sandhangan swara
 • sandhangan panyigeg wanda
 • sandhangan wyanjana

Detail Jawaban

 • Mapel : Bahasa Daerah
 • Kelas : 7
 • Materi : Nulis Aksara Jawa
 • Kode : 13

translate aksara jawa ke latin​

Pertanyaan: translate aksara jawa ke latin​

SOAL : Aksara Jawa -> Latin

JAWABAN :

Kutha Batu

Kutha Batu salah siji kutha ing Jawa Timur, kang kawentar minangka kutha wisata. Akeh wisatawan lokal lan mancanegara kang dolan menyang Batu saperlu liburan, apa maneh yen ngepasi pungkasane taun dalan-dalan rame, penginapan uga kebak akeh sing seneng karo hawa adhem ing kutha Batu.

PENJELASAN :

 • Aksara Murda yaiku salah siji jinise aksara kang ana ing tata tulis aksara Jawa uga diarani huruf kapital ing basa Indonesia.
 • Cacahe ana 8 |Na, Ka, Ta, Sa, Pa, Nya, Ga, Ba|

______________________________

#Semoga membantu...

translate aksara jawa ke latin kls 10​

Pertanyaan: translate aksara jawa ke latin kls 10​

Jawaban:

Jayadrata Gugur

Sang prabu Duryudana kang lagi mesanggrah ing Bulu kapitu sajak kalegan penggalihe, sebab Kurawa bisa mateni Abimanyu kang bisa njalari saya ringkihe kekuwatane para Pandhawa. Kurawa uga wis padha krungu manawa Raden Janaka prasetya bakal patu obong manawa ing dina sesuk ora bisa merjaya jaya drata. sebab saka tangane Jayadrata iki Abimanyu gugur ing palagan.

gitulah kira kira

mungkin ada yang kelewat dikit

Semoga Membantu

translate aksara jawa ke latin. itu lanjutan jd cm segitu.

Pertanyaan: translate aksara jawa ke latin. itu lanjutan jd cm segitu. ​

Jawaban:

Gantinen Tulisan Latin

——————————

mpurna ditambah sing ping lima yaiku susu. pesen kaping telu yaiku, jaga resikanè sekolah. sawijinè cara kang bisa dilakokkè yaiku guwak sampah ing penggonannè. pesen sing kaping papat yaiku, asring olang raga. murid murid bisa mèlu olah raga ing sekolah, umpamanè senam kesèhatan jasmani. pesen ing kèri dhèwè yaiku, dikulinakakè ngaso sing ajeg.

acaranè ing sekolahanku nyenengkè tenan, amarga aku bisa mangertèni caranè supaya bisa urip sehat, satemennè aku seneng marang ibu dèwi sekar kang nganakakè acara kasebut, aku kepingin ngaturakèn maturnuwun marang petugas puskesmas kang anglegakakè wektu kanggo nganakakè acara penyuluhan iki ing sekolahanku.

Penjelasan:

Aksara Jawa ing pacelathon ndhuwur iku, migunakkae; Aksara Pasangan, Sandhangan Swara, Sandhangan Panyigeg Wanda.

Aksara Jawa lan Pasangane iku cacahe ana 20;

Aksara;

 • ha, na, ca, ra, ka
 • da, ta, sa, wa, la
 • pa, dha, ja, ya, nya
 • ma, ga, ba, tha, nga

Pasangan; Ana ing lampiran.

Sandhangan Aksara Jawa iku ana 3;

 1. Sandhangan Swara
 2. Sandhangan Panyigeg Wanda
 3. Sandhangan Wayanjana

______________________

☆Sandhangan Swara;

 • Taling = è
 • Pepet = e
 • Wulu = i
 • Taling talung = o
 • Suku = u

☆Sandhangan Panyigeg Wanda;

 • Wigyan = h
 • Layar = r
 • Cecak = ng
 • Pangkon = kanggo mateni

Tidak cuma jawaban dari soal mengenai translate latin ke aksara jawa, kamu juga bisa mendapatkan kunci jawaban atas pertanyaan seperti translate aksara jawa, Translate aksara Jawa, tolong translate in, tolong ditranslate kan, and tolonggg translate aksara.