Translate Xxviii From Latin

Posted on

Jika kamu sedang mencari jawaban atas pertanya translate xxviii from latin, kamu berada di halaman yang tepat. Kami punya sekitar 10 tanya jawab mengenai translate xxviii from latin. Silakan baca lebih lanjut di bawah.

latin vi amauter gay

bantu translate ke dalam latin

Pertanyaan: bantu translate ke dalam latin

qurrobbi,qoolathaaifah,satunya jelek

tolong di translate ke latin ​

Pertanyaan: tolong di translate ke latin ​

Jawaban:

Gatekna.

iklan layanan masyarakat

iklan layanan masyarakat yaiku iklan kang nyajekake pesen pesen sosial kanthi tujuan kanggo ambangkitake kepedulinan masyarakat tumrapsa kehing masalah kang kudu diadhepi,yaiku kondisi kang biss ngancsm kasalarasan lan panguripan kang asipat umum.

tolong translate kan menjadi latin! ​

Pertanyaan: tolong translate kan menjadi latin! ​

Jawaban:

pangeran puger lan dewi sari

adipati puger duwe anak lanang kang bagus rupane, aran pangeran puger. pasuryane bagus nanging sikile pincang. pangeran puger rumongsa asor, susah ora nate bungah. ora mate dolan mung ana kamar bae.

ing sawijining wengi pangeran puger ngimpi ketemu wanita kang ayu rupane. wanita mau ngaku menawa jenenge dewi sari. amarga ayune pangeran puger kesengsem kapengin anggarwa. saebagetune bareng nglilir jebul putriayu mau mung ana impen. ananging sanajan mung kepethuk ing impen pangeran ora bisa nglalekake pasuryane wanuta mau, rina wengi tansah kelingan kepengin impen mau dadi kasunyatan.

maaf kalo salah

semoga membantu ^^

Sedang Mencari Translate Untuk Latinnya​

Pertanyaan: Sedang Mencari Translate Untuk Latinnya​

Jawaban:

1. Aja rumangsa bisa nanging bisa rumangsa.

2. Wong grapyak sumanak.

3. Lemah jembar ing pinggir desa.

4. Krupuk urang remuk.

Penjelasan:

Semoga membantu :))

Tolong di translate ke latin ! makasiii:)​

Pertanyaan: Tolong di translate ke latin ! makasiii:)​

Jawaban:

kucing karo trewelu

adhiku duwe kucing telu. siji warna abang, sijine warna putih, liyane maneh warna kuning. kucing kucing mau lucu lucu, seneng mamah tau karo turu ing ngisor gredhu lawas

Penjelasan:

semoga bermanfaat

tolong translate ke latin

Pertanyaan: tolong translate ke latin

Ngartekake aksara jawa

Ngolah welut

Kathah tiyang ingkang remen ulam welut, kangge lawuh eca, kangge gadhon langkung eca. Welut punika uga kengeng kadamel dhendheng lajeng dipun goreng kemripik.

Wonten malih ingkang boten dipun goneng (goreng), dipun olah cara sanes, upaminipun dipun bothok kaliyan kalapa utawi dipun asem asem radi pedhes dipun paringi kecap sakedhik.

Dasar (dhahar) sekulipun anget tur liwetan wah, eca s@nget.

__________________

Pembahasan

Wacana aksara Jawa ing dhuwur ORA nggunakake aksara murda, aksara rekan utawa aksara swara.

Menawa arep ngartekake aksara jawa iku sing kudu digathekake yaiku pasangan lan sandhangane.

➢ Menawa pasangan Aksara :

 • ha, na, ca, ra, ka

꧀ꦲ ꧈ ꧀ꦤ꧈ ꧀ꦕ꧈ ꧀ꦫ ꧈ ꧀ꦏ

 • da, ta, sa, wa, la

꧀ꦢ ꧈ ꧀ꦠ ꧈ ꧀ꦱ ꧈ ꧀ꦮ ꧈ ꧀ꦭ

 • pa, dha, ja, ya, nya

꧀ꦥ ꧈ ꧀ꦝ ꧈ ꧀ꦗ ꧈ ꧀ꦪ ꧈ ꧀ꦚ

 • ma, ga, ba, tha, nga

꧀ꦩ ꧈ ꧀ꦒ ꧈ ꧀ꦧ ꧈ ꧀ꦛ ꧈ ꧀ꦔ

➢ Dene sandhangane ana 3 :

 1. sandhangan swara (suku, wulu, Pepet, taling, taling tarung)
 2. sandhangan panyigeg wanda (wignyan, layar, cecak, pangkon)
 3. sandhangan wyanjana (Cakra, Keret, pengkal)

Wacana ing dhuwur nggenahne ngenani carane ngolah welut (belut).

 • digoreng
 • gawe lawuh (lauk)
 • digadho, diganyang (makan tanpa nasi)
 • dibothok
 • dibumbu asem pedas
 • lsp

Detail jawaban

 • Mapel : Bahasa daerah
 • Kelas : 5
 • Materi : –
 • Kode : 13

Translate Ke Latin Dong​

Pertanyaan: Translate Ke Latin Dong​

Jawaban:

1. bocah loro

2. aku kudu sabar

3. soto sapi

4. Tini durung bali

5. gawe sega kare

translate latin ….?​

Pertanyaan: translate latin ….?​

Jawaban:

bahasa apa itu…

Penjelasan:

aku enggak tau

dan te Terima kasih poinnya

Translate aksara Latin

Pertanyaan: Translate aksara Latin

Jawaban:

di cari biar pinter ok makasih assalamu’alaikum

Translate ke Latin dung makasih.​

Pertanyaan: Translate ke Latin dung makasih.​

Jawaban:

Pesta Emas

Kulawarga rukun warga telu kalurahan kadipaten, sajrone melu ngramekake pentas seni Republik Indonesia ngadani maneka warna kegiatan, ana lomba batminton, lomba ping pong, dene puncak acara nganggo pentas seni.

Sajrone pentas seni kasebut, digelarake wayang bocah, mus anak-anak, lan kethoprak, ana uga lomba busana mataraman, lomba macapat, kabeh kegiatan iku mau kanggo.

Penjelasan:

Kata kunci :

 • Aksara Jawa
 • Pasangan Aksara Jawa
 • Sandhangan Aksara Jawa
 • Pada

Maaf kalo salah.

Tidak cuma jawaban dari soal mengenai translate xxviii from latin, kamu juga bisa mendapatkan kunci jawaban atas pertanyaan seperti tolong translate ke, translate latin ….?​, Translate Ke Latin, tolong translate kan, and tolong di translate.